Historie

mID_5682_cID_4666_europese_vlag   nederland   belgie   duitsland   frankrijk   oostenrijk   Spanje

Op 21 juni 1974 werd het Europa-verdrag tussen de  5-”Lindens“gesloten.
De ondertekening geschiedde door de 5 burgemeesters:
“ Wij, de gekozen vertegenwoordigers van:
Linden/Beers ( NL), Linden/Brabant (B ), Linden/Holstein (D), Lalinde/Dordogne (F), en Linden/St.Georgen am walde (O) hebben besloten om tussen onze gemeenten duurzame vriendschappelijke betrekkingen te onderhouden en wij zullen die op iedere mogelijke wijze bevorderen en verdiepen.”
Een van de activiteiten om de vriendschappelijke betrekkingen te onderhouden zijn de jaarlijks terugkerende jeugddagen. De bijeenkomsten van de jongeren vinden sinds 1982 bij toerbeurt plaats in de zustergemeenten. Vanuit elke zustergemeente nemen 10 jongeren  ( tussen 15 en 20 jaar ) en 2 begeleiders hieraan  deel. Alle deelnemers worden ondergebracht in scholen of andere gebouwen, maar  het warme eten wordt genuttigd in gastgezinnen. De jeugd houdt zich tijdens deze dagen bezig met spel, sport en cultuur. Het zijn intensieve dagen waarbij het woord “verveling” een totaal onbekend begrip is. Sinds 2000 heeft zich ook het Spaanse Lalin Pontevedra  aangesloten en dit is bij de Europadagen in  juni 2004 in Nederland officieel bekrachtigd. Nederland heeft de jongerendagen georganiseerd in 1989, in 1993, in 1998 en in 2003. Naast sport en spel stond er in 2003 een bezoek aan het plaatsje Cuijk, een reisje naar Amsterdam en een bezoek aan de Efteling op het programma, evenals een informatieavond over drugs- en alcoholgebruik onder de jeugd.

mID_5682_cID_4666_europese_vlag   nederland   belgie   duitsland   frankrijk   oostenrijk   Spanje